Tools
Login

You are here: Home » Tvrtka » Politika
petak, 14 maj 2021

POLITIKA

El. pošta Štampa PDF

 

 

POLITIKA 

Savremena organizaciona struktura kompanije u kombinaciji sa njenim bogatim portfolijom i visoko obu?enom radnom snagom predstavljaju vano oruje u suo?avanju sa stalnim pove?anjem konkurencije, ali i jaku komparativnu prednost koja doprinosi stalnom ja?anju njene baze klijenata.

Osnovni interes kompanije je što je mogu?e bolja veza izme?u kvaliteta i cene. To jednostavno zna?i, prodaja robe visokog kvaliteta i standarda po najpovoljnijim cenama.

Politika poslovanja, kao što su ponude paketa proizvoda po povoljnim cenama, u cilju efikasnog upravljanja zalihama, ali i finansijske koristi klijenta, predstavljaju deo filozofije kompanije koja funkcioniše u korist obe strane. Proizvodi koji sa?injavaju portfolio kompanije KARAVASILOGLUKARAVCO odravaju visoke standarde i kombinuju inovaciju, sa poslednjom tehnologijom, elegancijom, funkcionalnoš?u, izvrsnim dizajnom i ergonomijom, tj. odraavaju mentalitet koji definiše moderan industrijski dizajn nameštaja, ali i pribora za nameštaj.         

Choose your Language

  • Greek
  • Bulgarian (?????????)
  • Italian - Italy
  • Russian (CIS)
  • Serbian (Latin)
  • Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Newsletter Subscription

Karavco News

smartbox

smartbox

    SMART BOX    New SMART BOX series is a new generation drawer system, the youngest branded product of leading company SAMET related to fur... Read more

02 avg 2012 Hits:108760