Tools
Login

You are here: Home » Tvrtka » Ciljevi
ponedeljak, 24 feb 2020

CILJEVI

El. pošta Štampa PDF

 

CILJEVI

Filozofija kompanije KARAVASILOGLUKARAVCO orijentisana je ka stalnom razvoju, organizaciji i poboljšanju organizacionih i trgovinskih funkcija

Među njenim ciljevima će uvek biti da povećava udeo na tržištu i da privlači što je moguće više klijenata, dok joj je krajnji cilj da učvrsti svoju vodeću poziciju koju već ima na spisku dobavljača materijala za nameštaj na grčkom tržištu, kao i da bude prvi izbor pojedinaca koji traže inovacije i kvalitetna rešenja za svoje potrebe.  

Poboljšavanje profitabilnosti, rezultata i novčanih tokova kroz usporavanje rasta operativnih troškova, bili su neki od ciljeva koje je rukovodstvo kompanije zadalo i postiglo pravilnim planiranjem i organizacionom šemom.     

Oslanjajući se na sopstvenu snagu, kompanije KARAVASILOGLUKARAVCO gleda optimistično na budućnost i nada se da postigne, ali i da prevaziđe, svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve. 

Choose your Language

  • Greek
  • Bulgarian (Български)
  • Italian - Italy
  • Russian (CIS)
  • Serbian (Latin)
  • Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Newsletter Subscription

Karavco News

smartbox

smartbox

    SMART BOX    New SMART BOX series is a new generation drawer system, the youngest branded product of leading company SAMET related to fur... Read more

02 avg 2012 Hits:86143