Tools
Login

You are here: Home » Компания » Структура
Вторник, 07 Апр 2020

СТРУКТУРА

Е-поща Печат PDF

 

Организационната структура на дружсетвото включва отдел продажби,маркетинг,управление,финанси,обществени поръчки и логистика.По настоящем в компанията работят 40 служители от които 25% са с висше образование или следдипломна степен.

И тъй като знанието е инвестиция,и важен елемент от конкурентноспособноста,компанията периодично организира семинари за обучението на човешките ресурси,в сътрудничество с основни фактори в сферата на информацията и квалификацията на  служителите

Choose your Language

  • Greek
  • Bulgarian (Български)
  • Italian - Italy
  • Russian (CIS)
  • Serbian (Latin)
  • Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Newsletter Subscription

Karavco News

smartbox

smartbox

    SMART BOX    New SMART BOX series is a new generation drawer system, the youngest branded product of leading company SAMET related to fur... Read more

02 Авг 2012 Hits:88525