ORGANIZACIONA STRUKTURA

Štampa

 

 ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organizaciona struktura kompanije objedinjuje odeljenja prodaje, marketinga, uprave, finansija, nabavke i logistike.

Kompanija danas zapošljava četrdeset radnika od kojih 25% ima visoko obrazovanje ili diplomu postdiplomskih studija.

S obzirom da je znanje ulaganje, ali i važan element konkurentnosti, kompanija redovno razvija seminare treninga i obuke svojih ljudskih resursa.